Blog

DQ Türkiye

DQ Türkiye

2017 senesini de tüm ekibimizle birlikte başarıyla kapattık.

Tüm ekibimize teşekkür ederiz.

04 Aralık

Qlik Sense November 2017 Yenilikler

CREATE, DISCOVER, COLLABORATE

 

KEYBOARD NAVIGATION IN QLIK SENSE APPS

You can now navigate using your keyboard in Qlik Sense apps. Keyboard navigation is supported both within the app overview page and within the Qlik Sense toolbar.

 

DETAILS DIALOG IN DATA MANAGER

You can now view the operations and transformations performed on tables and fields using the Details dialog. Details displays the current operations and transformations made to the selected table or field, in the order they are applied in the generated data load script. This enables you to easily see the source of a table or field, the current changes that have been made, and the sequence in which the changes have been applied.

 

ADD DATA MANUALLY

You can now manually enter data in Add data in Data managerManual entry in Add data enables you to enter data into a table editor and then add it as a table in Data manager.

 

ADDITIONAL FUNCTIONS FOR CALCULATED FIELDS

Additional functions are now available when you create calculated fields in Data manager.

 

VISUALIZATION IMPROVEMENTS

A number of improvements have been made to visualizations and sheets:

  • You can now scroll horizontally in a table.
  • You can now control the bubble size and add jittering of data points in a distribution plot
  • You can now use an expression to set the color of a box plot or a distribution plot.
  • You can now display labels in a combo chart.
  • You can now use an expression as the name of a sheet.
  • You can now customize the message that is displayed when a calculation condition is not met.
  • You can now add and refresh data in the sheet editor, without needing to go to the data manager.

 

NEW ODBC CONNECTORS

The Qlik ODBC Connector Package includes two new connectors: Amazon Redshift and Google BigQuery.

 

DEPLOY, ADMINISTER

SAML SINGLE LOGOUT

With SAML single sign-on (SSO), you only have to log in once to access several web sites. There is then a potential risk that one or more sessions are not properly closed. By using SAML single logout you eliminate that risk.

 

Q-Mail ile saha ekiplerinize, müşteri ve tedarikçilerinize, iş ortaklarınıza (bayi, kanal...) QlikView ve Qlik Sense te oluşturduğunuz raporlar otomatik olarak pdf xls formatında gönderilsin istermisiniz? Üstelik çok uygun maliyetlerle.

Qlik Sense uygulamasındaki June 2017 yenilikleri nelerdir?

Aşağıda yeni Qlik Sense sürümünün öne çıkan özellikleri şunlardır:

 

Yeni grafik türleri ve renk seçenekleri

Artık verilerinizin aralığını ve dağıtımını görselleştirmek için kutu çizimlerini, dağılım grafikleri ve histogramları kullanabilirsiniz (Yeni görselleştirmeler).

Ana boyutlarda renk kontrolü için daha fazla seçenekten yararlanabilirsiniz (Renkler ve boyutlar).

 

Gelişmiş veri hazırlama

Artık kodlanmış tablolarınızı Veri yöneticisinde eşitleyebilir (Kodlanmış tabloları Veri yöneticisi'nde eşitleme), veri profili oluşturma kartlarını kullanabilir (Veri profili oluşturma kartları) ve tabloları manuel olarak birleştirebilirsiniz (Veri yöneticisi'nde birleşim).

 

Büyük veriler için isteğe bağlı uygulamalar

Artık ayrıntılı verileri isteğe bağlı şekilde oluşturabilmek amacıyla büyük veriler için uygulama tasarlayabilirsiniz (İsteğe bağlı uygulamalar).

 

Gelişmiş analiz tümleştirme

Artık sunucu tarafı uzantıları kullanarak Qlik Sense ifade kitaplığını genişletebilirsiniz (Analiz bağlantıları).

Oluşturma, Keşfetme, İşbirliği Yapma

İsteğe bağlı uygulamalar

İsteğe bağlı uygulamalar, büyük veriler olarak adlandırılan oldukça geniş hacimdeki verileri yüklemenizi ve analiz etmenizi sağlar. İsteğe bağlı uygulamalar, büyük veri mağazalarının toplu görünümlerini sunar ve ayrıntılı analiz için ilgili veri alt kümelerini tanımlayabilmenizi sağlar. İsteğe bağlı uygulamalar, özel olarak tasarlanmış seçim ve şablon uygulamalardan oluşturulmuştur.

İsteğe bağlı uygulamalarla büyük veri yönetimi

Yeni görselleştirmeler

Artık bu ek grafik türlerini kullanarak verilerinizin dağıtımını ve aralığını görselleştirebilirsiniz.

Kutu çizimi Kutu çizimi, sayısal veri gruplarının aralığını ve dağılımını karşılaştırmak için uygundur. Veriler, yatay çizgilere sahip olan ve ortasından merkez çizgisi geçen bir kutuyla görselleştirilir.
Dağılım grafiği Dağılım grafiği, sayısal veri gruplarının aralığını ve dağılımını karşılaştırmak için uygundur Veriler bir eksen boyunca uzanan değer noktaları olarak işaretlenir.
Histogram Histogram, sayısal verilerin devam eden bir aralık üzerindeki ya da belirli bir süre içindeki dağılımını görselleştirmek için uygundur. Veriler, gruplara ayrılır.

Kodlanmış tabloları Veri yöneticisi'nde eşitleme

Artık kodlanmış tablolarınızı Veri yöneticisi'nde eşitleyebilirsiniz. Bu sayede Veri yöneticisi'ndeki araçları, kodlanmış tablolarınızla kullanabilirsiniz.

Kodlanmış tabloları Veri yöneticisi'nde eşitleme

Veri profili oluşturma kartları

Artık veri oluşturma kartlarını kullanarak tablo alanı verilerinin özetini görüntüleyebilir ve Veri yöneticisindeki verileri dönüştürebilirsiniz.

Özet kartı, tablo alanındaki verilerin özetini görüntüleyebilmenizi sağlar. Buna ek olarak Özet kartı, alan verilerini boyut veya hesaplama biçiminde görüntüleme ve olası farklı dönüştürme seçeneklerini etkinleştirme gibi farklı veri yorumlamalarını görüntülemenize olanak tanır.

Verileri yüklemeden önce tablo alanı verilerini değerlendirme

Değiştir kartı, bir alandan bir veya daha fazla değer seçip bu değerleri başka bir değerle değiştirebilmenizi sağlar.

Bir tablodaki alan değerlerini değiştirme

Null değerleri ayarla kartı, bir tablo alanından çeşitli değerler seçmenize ve bunları manuel olarak null değerine ayarlamanıza imkan tanır.

Bir tabloda alan değerlerini null olarak ayarlama

Sipariş kartı, özel bir siparişi bir boyut alanındaki değerlere uygulayabilmenizi sağlar.

Boyut değerlerinin sırasını özelleştirme

Bölme kartı, bir alandaki içeriği birden çok alana bölmenize imkan tanır.

Tablodaki bir alanı bölme

Demet kartı, hesaplama alanı verilerini aralıklar halinde gruplandırır ve bu gruplandırmalarla yeni bir alan oluşturur.

Hesaplama verilerini aralıklar halinde gruplandırma

Veri yöneticisi'nde birleşim

Artık tabloları Veri yöneticisinde el ile birleştirebilirsiniz.

Veri yöneticisinde tabloları birleştirme

Renkler ve boyutlar

Artık görselleştirmelerdeki tüm boyutlarınızda aynı renkleri kullanarak renkleri ana boyutlara atayabilirsiniz.

Page 1 of 4

DQ Türkiye - İstanbul

DQ Türkiye - İzmir

İletişim

İstanbul: Barbaros Mah. Halk Cad. No: 47/2 - Ataşehir

İzmir: ideEGE–TGB Teknoloji Geliştirme Bölgesi Erzene Mah., Ankara Cad. Ege Üni. Kampüsü No: 172/70A - Bornova

Tel : +90 216 455 75 11
Tel : +90 232 463 02 20

Email: info@dqturkiye.com